โพสต์

ไซโครเมตริก

รูปภาพ
1.คุณสมบัติไซโครเมตริกของอากาศ         ความสำคัญของเรื่อง Psychometric เป็นการศึกษาถึงคุณสมบัติของผสมระหว่างอากาศและไอน้ำ ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างมากต่อการปรับอากาศ เนื่องจากอากาศในบรรยากาศไม่ได้แห้งสนิท แต่จะมีไอน้ำปนอยู่         ในเรื่องการปรับอากาศนั้นจะมีทั้งขบวนการที่เป็นการขจัดน้ำออกจากส่วนผสมของไอน้ำกับอากาศ และขบวนการเพิ่มไอน้ำ หลักการพื้นฐานในเรื่อง Psychometric นี้จะถูกประยุกต์ใช้ในหลายๆที่จะกล่าวในบทต่อๆ ไป เช่น ขดท่อทำความเย็นและลดความชื้น, หอทำความเย็น, Evaporative condensers         ในอุปกรณ์บางอย่างจะมีทั้งกระบวนการถ่ายเทความร้อน และถ่ายเทมวลระหว่างอากาศกับผิวเปียกอยู่ในขณะเดียวกัน เช่น อุปกรณ์เพิ่มความชื้น (Humidifiers) บางชนิด อุปกรณ์ลดความชื้น คูลลิ่งคอยล์ อุปกรณ์ที่มีลักษณะของการสเปรย์น้ำ เช่น Cooling tower และ Evaporative condensers 1.1.1. อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew Point temperature)         อุณหภูมิจุดน้ำค้างของอากาศสามารถที่จะคำนวณได้จากตารางไอน้ำ
ตารางที่ 1.1 ตารางไอน้ำ 1.1.2. ความชื้นสมบูรณ์ (Absolute Humidity)         ความชื้น คือ ไอน้ำในอากาศโดยคิดจากอัตรามวลของไ…

ส่วนประกอบชิลเลอร

รูปภาพ
Chiller : เครื่องทำความเย็นปัจจุบันระบบทำความเย็น (Chiller) เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรหลากหลายชนิด ทำให้มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประเทศไทยที่อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น จำเป็นต้องใช้ Chiller  ทำให้เครื่องจักรเหล่านั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในแง่ของการพัฒนาระบบให้ดีมากขึ้น Chiller สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ระบบ Chiller มีลักษณะการทำงานแบบ ระบบเปิด และ ระบบปิด หรือสามารถเลือกใช้งาน ได้แบบ
1-1 หรือ แบบรวมศูนย์ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของอุตสาหกรรมต่างๆ หลักการทำงานของระบบปรับอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ ระบบปรับอากาศที่นิยมติดตั้งและใช้งานกันมากที่สุดเป็น ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Central Air-conditioning System) โดยใช้เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ซึ่งเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องทำน้ำเย็น Chiller ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (compressor) คอนเดนเซอ…

Ph chart

รูปภาพ
ตารางPh chart                  การทำความเข้าใจแผนภาพค่า PHในแผนภาพ PH, ความดันได้แสดงอยู่ในแกน y และเอนทัลได้แสดงอยู่ในแกน x โดยปกติเอนทัลอยู่ในหน่วยงานของบีทียู / ปอนด์และความดันอยู่ในหน่วยปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) คว่ำร่าง U แสดงในแผนภาพกำหนดจุดที่สารทำความเย็นที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน ด้านซ้ายโค้งแนวตั้งแสดงให้เห็นเส้นโค้งของเหลวอิ่มตัวและเส้นโค้งแนวตั้งที่เหมาะสมบ่งชี้โค้งไออิ่มตัว ภูมิภาคในระหว่างสองเส้นโค้งอธิบายรัฐสารทำความเย็นที่มีส่วนผสมของทั้งของเหลวและไอ สถานที่ด้านซ้ายของเส้นโค้งของเหลวอิ่มตัวบ่งชี้ว่าสารทำความเย็นที่อยู่ในรูปของเหลวและสถานที่ไปทางขวาของเส้นโค้งไออิ่มตัวบ่งชี้ว่าสารทำความเย็นอยู่ในรูปแบบของไอ จุดที่สองเส้นโค้งตอบสนองที่เรียกว่าจุดสำคัญ ความสำคัญของจุดนี้เป็นที่จุดดังกล่าวข้างต้นใด ๆ ไม่มีความดันที่เพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนไอเป็นของเหลว แผนภาพรูปแบบเรียบง่ายความดัน enthalpy แสดงอยู่ด้านล่างอธิบายข้อมูลนี้
เส้นโค้งเลิกแผนภาพเป็นสามส่วน (1) ของเหลว (2) ไอและ (3) ผสม (1) ภาค Liquid: ภูมิภาคของเหลวยังเป็นที่รู้จักกันในภูมิภาคย่อยระบายความร้อนด้วย ในภูมิภาคนี้มีเส้นแนวตั้…
รูปภาพ
วัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ(VAPOR COMPRESSION SYSTEM) 1. หลักการทำงานและกระบวนการต่างๆ ของระบบอัดไอ สำหรับวัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ เมื่อไม่คิดพลังงานสูญเสียต่างๆ จะประกอบด้วย กระบวนการหลัก ๆ 4 กระบวนการ ดังนี้ รูปที่ 1 วัฎจักรอัดไอมาตรฐาน